Thumbnail

Εσύ δικαιούσαι βοήθεια για ανέγερση κατοικίας; Εσύ δικαιούσαι βοήθεια για ανέγερση κατοικίας;

Οι νέοι όροι και τα κριτήρια που ισχύουν στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης
Την αναθεωρημένη στεγαστική πολιτική του κράτους ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής. 

Σκοπός και στόχος του αναθεωρημένου στεγαστικού σχεδίου ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και τα βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα στέγασης και προσιτής κατοικίας, είναι η παροχή στεγαστικών διευκολύνσεων σε ομάδες πολιτών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
 

Τον Ιούλιο του 2019 είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο στεγαστικής πολιτικής αυτών των περιοχών μαζί με ένα πακέτο πολεοδομικών μέτρων και κινήτρων για την παραγωγή προσιτής κατοικίας, αλλά και κίνητρα για να ωθηθεί η αγορά να δημιουργήσει οικοδομές που θα διατίθεντο προς προσιτό ενοίκιο.

Ωστόσο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο διαπιστώθηκαν αντικειμενικές δυσκολίες και δυσκολία στην υιοθέτηση των κινήτρων. 

Τον Ιανουάριο του 2020 σε σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παρουσία των κοινωνικών εταίρων, έγινε ανάλυση των δεδομένων και αποφασίστηκε όπως το ΥΠΕΣ προχωρήσει σε αναθεώρηση των κριτηρίων τόσο του σχεδίου, όσο και των πολεοδομικών κινήτρων. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιοι εργαζόμενοι θα μπορούν να διακινούνται από και προς Λεμεσό-Πάφο 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τον περασμένο μήνα, δηλαδή σε διάστημα 16 μηνών εφαρμογής του σχεδίου, για τις:   

  • Aκριτικές περιοχές υπεβλήθησαν 187 προτάσεις, αλλά τελικά εγκρίθηκαν 139 από αυτές, με συνολική δαπάνη €3.9 εκατομμύρια. Το ενδιαφέρον για τις ακριτικές περιοχές προφανώς κρίνεται ως ικανοποιητικό.

Δυστυχώς, δεν υπήρξε το ίδιο ενδιαφέρον και για τις 110 ορεινές περιοχές που κάλυπτε το σχέδιο και στις οποίες πρωταρχικός στόχος ήταν η δημιουργία συνθηκών παραμονής των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα για τις:  

  • Oρεινές περιοχές λήφθηκαν μόνο 28 προτάσεις και τελικά εγκρίθηκαν οι μισές, δηλαδή 14, με δαπάνη €460.000.

Α. Στεγαστικό Σχ. Αναζωογόν. ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

Έχοντας κατά νου αυτή την αξιολόγηση, το ΥΠΕΣ προχώρησε σε διαβούλευση με την Ένωση Κοινοτήτων και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών. 

Έγιναν βελτιώσεις στο σχέδιο, εισήχθησαν σημαντικά νέα κριτήρια, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και προσιτό.

Ι. Πρώτη βασική παράμετρος που διαφοροποιεί άρδην το νέο σχέδιο, είναι το γεγονός ότι πέραν των ορεινών και ακριτικών περιοχών, περιλαμβάνει πλέον και όλες τις μειονεκτικές περιοχές, είτε αυτές ανήκουν σε Δήμους είτε σε Κοινότητες.

Με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων, οι κοινότητες που πλέον εντάσσονται στο σχέδιο αυξάνονται από 128 σε 259, προστίθενται δηλαδή ακόμα 131. Ο πληθυσμός που καλύπτεται πλέον από το νέο σχέδιο αυξάνεται κατά 25,596 κατοίκους, φτάνοντας τους 82.987.

ΙΙ. Δεύτερη σημαντική παράμετρος που διαφοροποιείται: η αύξηση του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για νεαρά ζευγάρια και  πολύτεκνες οικογένειες.

ΙΙΙ. Δημιουργήθηκε και μια τρίτη παράμετρος για τις περιοχές που κρίθηκαν ως εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες, στη βάση κριτηρίων. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ: Εσύ ξέρεις τι κάνεις σε περίπτωση σεισμού; 

Β. Βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων στέγασης και προσιτής κατοικίας

  • Το νέο πλαίσιο αδειοδότησης επιτρέπει εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας κατά μέγιστο σε 20 μέρες. 
  • Παράταση της ισχύος, του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για νομιμοποίηση και αδειοδότηση αυθαίρετων και νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις μέχρι 31/12/2021. 
  • Την παράταση ισχύος του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας, επίσης, μέχρι 31/12/2021 . 
  • Την παράταση της ισχύος του σχεδίου παροχής κινήτρων για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας και αυτό μέχρι 31/12/2021. 
  • Την εφαρμογή της εντολής 1/2017 και στις τουριστικές ζώνες αλλά και στην ειδική ζώνη της μαρίνας του Δήμου Παραλιμνίου. 
  • Την παράταση της ισχύος των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που έληξαν στην περίοδο της πανδημίας. 
  • Την υποβολή στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων αναπτύξεων. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, πρόκειται για μια στοχευμένη παροχή δυνατότητας απόκτησης στέγης, καθώς προσφέρεται πλέον ειδικά στις 113 κοινότητες του Τροόδους, αλλά και στο σύνολο των κοινοτήτων της περιοχής του Ακάμα, αλλά και της Τηλλυρίας. 

Πηγή:  offsite 

 

 

 

Home