Thumbnail

Το κυβερνητικό σχέδιο που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μέχρι και €40.000 για αγορά κατοικίας Το κυβερνητικό σχέδιο που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μέχρι και €40.000 για αγορά κατοικίας

Ποιοι οι δικαιούχοι, τα ποσά, οι περιοχές και μέχρι ποιο μισθό δικαιούσαι την επιχορήγηση
Το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις.

Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση του βουλευτή Άγγελου Βότση, σχετικά με τα στεγαστικά προγράμματα για νεαρά ζευγάρια σε ορεινές και ακριτικές περιοχές, τα οποία χαρακτήρισε ως προβληματικά λόγω των «πολύ αυστηρών κριτηρίων» και αναμένεται να συζητηθούν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Brief και ο δημοσιογράφος Χαράλαμπος Ζάκος ανέτρεξαν στο εν λόγω σχέδιο, που αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση όπως για: 

 • ανέγερση κατοικίας, 
 • αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, 
 • αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, 
 • απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, 
 • απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; 

Δικαιούχος (αιτητής) είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για 5 χρόνια

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παναπατρισθέντες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ: Παρατείνονται τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων (Βίντεο)

Να σημειώσουμε πως 

 • Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης µόνο από ένα κρατικό στεγαστικό σχέδιο και µόνο µία φορά. Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός αιτητή που έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης. 
 • Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος.
 • Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος. 
 • Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων. 
 • Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων.

 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι αιτήσεις

Το σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο προϋπολογισμός δεσμεύεται με τις εγκρίσεις που δίδονται, ανά γεωγραφική περιοχή εφαρμογής. Τηρούνται δηλαδή δύο (2) κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ένας κατάλογος για τις ορεινές περιοχές και ένας κατάλογος για τις ακριτικές. Τυχόν εξοικονομήσεις από μη απορρόφηση/αξιοποίηση πιστώσεων από δικαιούχους παραχωρούνται σε άλλους αιτητές που υπόβαλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

Ποιές περιοχές αφορά το σχέδιο; 

Το σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές / κοινότητες, εντός οικιστικών περιοχών και οικιστικών ζωνών, όπως πιο κάτω: 

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α: Ακριτικές Περιοχές 

(α) Καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου όπως φαίνονται στο ΕΔΩ

(β) Καθορισμένες κοινότητες και περιοχές σε Δήμους που γειτνιάζουν µε την γραμμή αντιπαράθεσης όπως φαίνονται στο Παράρτημα Β (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποταμιά, Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – καθορισμένη περιοχή, Στροβίλια, Δερύνεια, Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγόρου). 

Δες τον κατάλογο οδών Πράσινης Γραμμής ΕΔΩ!

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β: 

Ορεινές Περιοχές Καθορισμένες Κοινότητες (110) σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων όπως φαίνονται στο Παράρτημα Β.

Να σημειώσουμε πως η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000.

ΔΙΑΒΑΣΕ: Tι θα γίνει αν παρουσιαστεί κρούσμα στην τάξη του παιδιού σου 

Πόσα θα είναι η οικονομική ενίσχυση; 

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΓΞΗΓΒΚΗΩΩΗ
* Να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που ο αιτητής ή ένα εκ των μελών της οικογένειας είναι άτομο με αναπηρία, τότε παρέχεται πέραν του ποσού όπως υπολογίζεται πιο πάνω, και πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000, για κάλυψη δαπανών που αφορούν σε ειδικές κατασκευές. Το ποσό των €10.000 θα καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών που αφορούν στις ειδικές κατασκευές.

Ποιά είναι τα κριτήρια; 

Τα πιο κάτω κριτήρια, θα ελέγχονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης. 

Εισοδηματικά κριτήρια: Το μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα* θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου:

tbgvrfeadwd

 • *Επεξηγηματική Σημείωση: Οικογενειακό εισόδημα σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 
 • Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός των επιλέξιμων περιοχών (Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α και Β – Ακριτικές και Ορεινές Περιοχές - Παράρτημα Β).
 • Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων Οικιστικής Ζώνης/Περιοχής. 
 • Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής.
 • Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας** δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας** τα 250 τ.μ. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού: (α) Aκάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν. (β) Kαλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου. Για επιβεβαίωση του ωφέλιμου εμβαδού, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ιδιώτη μελετητή. 
 • **Επεξηγηματική Σημείωση: Για ανέγερση ή αγορά νέας κατοικίας το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 τ.μ., ενώ για αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας ή απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 τ.μ. 
 • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται. 
 • Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας. Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, είναι αναγκαία η προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων. Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυση.

ΔΙΑΒΑΣΕ: Αν το παιδί σου έχει ένα από αυτά τα συμπτώματα δεν πρέπει να πάει σχολείο 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λευκωσία

Έλενα Φωτίου

22 804100

Λεμεσός

Χριστίνα Θεοδοσίου

25806495

Λάρνακα

Νεκταρία Λοϊζίδη

Βασιλική Αθανασίου

24801888

24801887

Πάφος

Παμπίτσα Νεοφύτου

26801115

Αμμόχωστος

Μαρία Αναστάση

Άντρη Τσαππαρέλα

23200906

23200907

Πηγή: Brief 

 

Home